Geboren in 1814

Het Fries Historisch Centrum Tresoar heeft alle in 1811 bij de Burgerlijke Stand aangegeven inwoners van Friesland verzameld op www.fryslan1811.nl. Doutzen Kroes, Pieter Jelles Troelstra en Foekje Dillema zijn allen nazaat van een in 1811 geboren Fries. Op 18-11-2011 wil Tresoar zoveel mogelijk afstammelingen van de in 1811 geboren Friezen bijeen brengen op een 'Friezendag'. Daar is dan gelegenheid elkaar te ontmoeten, workshops bij te wonen en vragen te stellen over en te zoeken in de nog niet gedigitaliseerde bronnen.

Reacties

Populair op deze pagina

Personal branding met .me

Hoe zet je een ingewikkelde brief om in eenvoudige tekst? Daar is een app voor