10 juni 2011

Geboren in 1814

Het Fries Historisch Centrum Tresoar heeft alle in 1811 bij de Burgerlijke Stand aangegeven inwoners van Friesland verzameld op www.fryslan1811.nl. Doutzen Kroes, Pieter Jelles Troelstra en Foekje Dillema zijn allen nazaat van een in 1811 geboren Fries. Op 18-11-2011 wil Tresoar zoveel mogelijk afstammelingen van de in 1811 geboren Friezen bijeen brengen op een 'Friezendag'. Daar is dan gelegenheid elkaar te ontmoeten, workshops bij te wonen en vragen te stellen over en te zoeken in de nog niet gedigitaliseerde bronnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Volgen via e-mail