Facebook en privacy

Facebook heeft een privacydirecteur aangesteld die vanaf oktober aan de slag gaat bij het bedrijf. De nieuwe directeur is gespecialiseerd in wet- en regelgeving die zicht onder meer richt op privacy, beveiliging van gegevens, spam en identiteitsdiefstal.Het aantstellen van een dergelijke functionaris doet vermoeden dat er aanleiding toe is. Feit is dat jij als gebruike al heel veel zelf kunt doen om te voorkomen dat je gegevens voor alles en iedereen te vinden zijn. Enkele tips:
1. Alle privacy settings nalopen en kiezen voor  'alleen vrienden'
2. Bepalen of je Facebook profiel via openbaar zoeken mag worden gevonden (Privacy instellingen > Toepassingen, games, website > Openbaar zoeken
3. Instellen hoe je publieke (voor iedereen vindbare) profiel eruit ziet via Profiel > Weergeven als > Public
4. Maak gebruik van de nieuwe profielfuncties, waar bij je kunt instellen dat je zaken als tags eerst goedkeurt voor je ze deelt
5. Maak lijsten aan van je vrienden (familie, vrienden, collega's, enz.) en bepaal per posting met wie je wat deelt. Meer hierover op: http://www.nu.nl/internet/2615028/facebook-past-vriendenlijsten.html

Bezoek ook: https://www.facebook.com/about/control

Zie deze infografiek over de standaard privacy setttings op Facebook door de jaren heen

Reacties

Populair op deze pagina

Personal branding met .me

Webnostalgie: gratis homepage

Nieuw bij Google: Local Guides