Allerzielen

Het is vandaag Allerzielen (het feest van alle zielen), de dag waarop alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Uit het rooms-katholieke feest is het wereldlijke feest Halloween voortgekomen. De laatste jaren herdenken ook niet-gelovigen rond deze tijd overledenen onder de noemer Allerzielen Alom

Reacties

Populair op deze pagina

Personal branding met .me

Person of the Year

Webnostalgie: gratis homepage