nrc.next online

Vanaf vandaag is nrcnext.nl een nieuwsblog. ,,Te vaak vertaalden we de inhoud van de krant naar internet (of eigenlijk: we zetten de artikelen gewoon online). Met dit weblog willen we de missie van de krant naar internet vertalen'', licht redactie chef Titia Ketelaar toe.

Reacties