Krant in WO II

krant,,De Leeuwarder Courant zet als eerste van de door Duitsers 'gelijkgeschakelde' dagbladen zijn betreurde oorlogsjaren in het volle licht. Een cd-rom, een website en lesbrieven voor de bovenbouw van de basisscholen ontsluiten een bont palet aan oorlogsnieuws voor een breed publiek.'' (meer)

Reacties

Populair op deze pagina

Personal branding met .me

Webnostalgie: gratis homepage

Nieuw bij Google: Local Guides