12 april 2007

Krant in WO II

krant,,De Leeuwarder Courant zet als eerste van de door Duitsers 'gelijkgeschakelde' dagbladen zijn betreurde oorlogsjaren in het volle licht. Een cd-rom, een website en lesbrieven voor de bovenbouw van de basisscholen ontsluiten een bont palet aan oorlogsnieuws voor een breed publiek.'' (meer)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Volgen via e-mail