23 maart 2007

Volksvertegenwoordigers

150Online, maar nog niet compleet: 150volksvertegen-woordigers.nl, de website met persoonlijke motivaties, hobby's en interesses van Tweede Kamerleden. Inclusief de optie: zoek het Kamerlid dat bij je past!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Volgen via e-mail