Bloggernym

Dit is nou een bloggerniem. Het nut zie ik er nog niet van in, maar het was in elk geval leuk om het plaatje te genereren.

Reacties