Uit de krant van vandaag: "Burenruzie Breda live op internet te volgen". De maker van deslechteadem.com beschrijft het hoe en waarom als volgt:
Waarom deze website? Op 8 augustus jongstleden werd mijn privacy op brute wijze geschonden. In de daarop volgende dagen werden ik en mijn gezin verder geconfronteerd met laster, smaad en voelden wij ons daardoor bij voortduring geïntimideerd. [...] Gedurende de afgelopen 3 jaar heeft mijn buurman mij keer op keer een proces aangedaan. Dit heeft allemaal niet kunnen verhinderen dat ik bouwrechten kan uitoefenen. Als laatste strohalm grijpt mijn buurman nu de mogelijkheid aan om de publieke opinie in Breda via de pers zo te bewerken dat ik de gebeten hond ben. Deze website geeft u de kans om zelf te bepalen wie er gelijk heeft. In de loop van de komende dagen zal de website steeds worden ge-updated.
Breda, 11 augustus 2000,
Reinier van der Drift

Reacties

Populair op deze pagina

Personal branding met .me

Webnostalgie: gratis homepage

Nieuw bij Google: Local Guides