Dit is hoe je de Facebook privacy-tool Stalkscan moet gebruiken

Al jarenlang ben ik bezig om Facebook te gebruiken en tegelijkertijd zoveel mogelijk mijn privacy te beschermen. Het is eigenlijk een soort sport geworden. Ik schreef er bijvoorbeeld al over in 2012. Het dilemma om Facebook al dan niet te blijven gebruiken, beschreef ik hier in 2015. Na een pauze van een half jaar ben ik toch weer gaan plaatsen op het sociale netwerk, zij het zeer selectief en voor een beperkte groep vrienden.

Stalkscan


Erg blij was ik toen ik over de site Stalkscan las waarmee je je Facebook-materiaal kunt doorspitten. Het is echt niet zo dat je hiermee verborgen updates kunt vinden, zoals wel werd beweerd. Je kunt de tool het best gebruiken door in het ene browser venster Stalkscan te openen en in diezelfde browser ingelogd te zijn met een Facebook-profiel waarmee je niet bevriend bent. Maak desnoods voor de gelegenheid een tweede nepporfiel aan. Met dit profiel simuleer je als het ware de bespieder van je account. Vervolgens loop je de opties van Stalkscan af en kijk je wat een niet-vriend van je ziet. Dit zijn door jezelf openbaar geplaatste updates, likes van openbare updates (vaak pagina's), openbaar gedeeld materiaal waarin je bent getagd, enzovoort.

Werkwijze

Het repareren van de update (bijvoorbeeld door van 'openbaar' op 'alleen vrienden' te zetten) doe je in een apart browservenster waarin je bij Facebook als jezelf bent ingelogd. Je kopieert de link naar de update vanuit de ene browser om hem te bezoeken als jezelf en waardoor je de rechten hebt om hem aan te passen of te un-liken. De directe link naar een update vind je door op het tijdstip van de update te gaan staan en te kiezen voor rechtermuisklik en vervolgens de optie 'kopieer link'. Deze link breng je over naar de tweede browser waar je bent ingelogd. Daar vervijder je de update, un-like je of pas je de privacy aan.

Dit is wat De Volkskrant schreef over Stalkscan

Reacties

Populair op deze pagina

Personal branding met .me

Person of the Year

Webnostalgie: gratis homepage