Tsjêbbe Hettinga

filmEen feestje voor de Friese dichter Tsjêbbe Hettinga vanavond in het Leeuwarder Filmhuis. Daar werd de documentaire ‘Yn dat sykjen sûnder finen’ vertoond in aanwezigheid van de schrijver, maker Pieter Verhoeff en veel genodigden onder wie gedeputeerde Bertus Mulder en schrijver Geert Mak. Als vrijwilliger heb ik de aanwezigen van hun kaartje en consumpties mogen voorzien. Ik blaas nu even uit en ga morgenvroeg weer aan de reguliere arbeid.

Reacties

Populair op deze pagina

Personal branding met .me

Webnostalgie: gratis homepage

Nieuw bij Google: Local Guides